flaga polska flaga angielska
 

SKŁAD OSOBOWY

Zdjęcie prof. G. Gładyszewskiego

Prof. dr hab. GRZEGORZ GŁADYSZEWSKI

Kierownik Katedry

Pokój: 101 E

Tel: +48 81 538 45 10

E-mail: g.gladyszewski(at)pollub.pl

Strona domowa: gladyszewski.pollub.pl >>

Zdjęcie prof. K. Sangwala

Prof. dr hab. KESHRA SANGWAL

Profesor emerytowany

Pokój: 101 G2

Tel: +48 81 538 45 04

E-mail: k.sangwal(at)pollub.pl

Strona domowa: sangwal.pollub.pl >>

Publikacje: google scholar >>

lista publikacji >>

Zdjęcie dr W. Polaka

Dr hab. WIESŁAW POLAK

Profesor uczelni

Pokój: 101 A

Tel: +48 81 538 45 06

E-mail: w.polak(at)pollub.pl

Strona domowa: polak.pollub.pl >>

Zdjęcie dr J. Borca

Dr JAROSŁAW BORC

Adiunkt

Pokój: 101 B

Tel: +48 81 538 45 05, +48 81 538 45 18 (Laboratorium Wzrostu Kryształów)

E-mail: j.borc(at)pollub.pl

Strona domowa: borc.pollub.pl >>

Zdjęcie dr D. Chocyka

Dr DARIUSZ CHOCYK

Adiunkt

Pokój: 101 C

Tel: +48 81 538 45 08

E-mail: d.chocyk(at)pollub.pl

Strona domowa: chocyk.pollub.pl >>

Zdjęcie mgr A. Kozak

Dr ANETA KOZAK-ŚMIGIEL

Starszy referent

Pokój: 101 D

Tel: +48 81 538 47 31

E-mail: aneta.kozak(at)pollub.pl

Zdjęcie mgr A. Kwaśniewskiej

Dr inż. ANITA KWAŚNIEWSKA

Samodzielny referent

Pokój: 101 A

Tel: +48 81 538 45 06

E-mail: a.kwasniewska(at)pollub.pl

Zdjęcie dr A. Prószyńskiego

Dr ADAM PRÓSZYŃSKI

Adiunkt

Pokój: 101 B

Tel: +48 81 538 45 05

E-mail: a.proszynski(at)pollub.pl

Strona domowa: proszynski.pollub.pl >>

Zdjęcie mgr M. Świetlickiego

Mgr MICHAŁ ŚWIETLICKI

Asystent

Pokój: 101 G1

Tel: +48 81 538 45 07

E-mail: m.swietlicki(at)pollub.pl

Strona domowa: swietlicki.pollub.pl >>

Zdjęcie mgr K. Zabielskiego

Mgr KRZYSZTOF ZABIELSKI

Specjalista

Pokój: 101 G1

Tel: +48 81 538 45 07

E-mail: k.zabielski(at)pollub.pl

Strona domowa: zabielski.pollub.pl >>