flaga polska flaga angielska
 

1. TEMATYKA BADAŃ

 • Badanie właściwości mechanicznych materiałów metodą mikroskopii sił atomowych (AFM), pomiarów mikro- i nanotwardości oraz testu zarysowania.
 • Badanie struktury i właściwości mechanicznych metalicznych układów cienko-warstwowych osadzonych metodami próżniowymi i elektrolitycznymi oraz wygrzewanych w próżni.
 • Symulacje metodą dynamiki molekularnej właściwości fizycznych układów cienko-warstwowych.
 • Badanie procesu formowania się struktury klastrów atomowych metodami symulacji komputerowych.
 • Badanie właściwości mechanicznych i strukturalnych materiałów pochodzenia biologicznego.
 • Badanie właściwości fizycznych i struktury biopolimerów.
 • Procesy zarodkowania i krystalizacji z roztworów.


2. APARATURA BADAWCZA

 • Dyfraktometr rentgenowski Empyrean
 • Nanotwardościomierz UNHT
 • Nano-scrach tester NST
 • Mikroskop sił atomowych AFM

zdjęcie aparatury
zdjęcie aparatury
zdjęcie aparatury
zdjęcie aparatury
zdjęcie aparatury