Materiały do ćwiczeń w pracowni fizyki Katedry Fizyki Stosowanej

Regulamin obowiązujący w pracowni dydaktycznej fizyki KFS PL (plik pdf) >>

Analiza niepewności pomiaru (plik pdf) >>

Metoda Gaussa (arkusz Excela - format xls) >>

Metoda Najmniejszych Kwadratów (arkusz Excela - format xls) >>

Klasy mierników na pracowni dydaktycznej KFS >>

Tabela: Wykaz ćwiczeń w pracowni fizyki Katedry Fizyki Stosowanej
Nr ćwiczenia Temat ćwiczenia
1 Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy. >>
2 Wyznaczanie współczynnika tarcia statycznego. >>
3 Wyznaczanie modułu Younga metodą jednostronnego rozciągania. >>
4 Wyznaczanie modułu Younga z ugięcia. >>
5 Wyznaczanie współczynnika sprężystości przy pomocy wahadła sprężynowego. >>
6 Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła prostego. >>
10 Wyznaczanie momentu bezwładności brył nieregularnych. >>
12 Wyznaczanie współczynnika lepkości dynamicznej metodą Stokes'a. >>
16 Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów. >>
18 Wyznaczanie długości fal świetlnych diody laserowej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej. >>
19 Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej. >>
20 Wyznaczanie współczynnika załamania światła z pomiarów kąta załamania i kąta granicznego. >>
22 Pomiary oporu przewodników na podstawie prawa Ohma. >>
23 Wyznaczanie oporu elektrycznego metodą mostka Wheatstone'a. >>
24 Pomiar współczynnika temperaturowego oporu metali. >>
25 Pomiar SEM ogniwa metodą kompensacji. >>
26 Wyznaczanie SEM ogniwa na podstawie prawa Ohma dla obwodu zamkniętego. >>
28 Wyznaczanie równoważników elektrochemicznych metali, stałej Faraday'a i ładunku elementarnego. >>

Ćwiczenia laboratoryjne do samodzielnego wykonania

Tabela: Ćwiczenia laboratoryjne do samodzielnego wykonania
Nr ćwiczenia Temat ćwiczenia
C-1 Wyznaczanie gęstości ciał stałych. >>
C-2 Sprawdzenie zasady zachowania energii i obliczenie straty energii mechanicznej przy odbiciu. >>
C-3 Wyznaczanie długości fali światła laserowego przy użyciu nagranej płyty CD lub DVD. >>
C-4 Wyznaczanie modułu Younga z ugięcia. >>
C-5 Wyznaczanie mocy i oporu grzałki elektrycznej. >>
C-6 Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła prostego. >>
C-7 Wyznaczanie współczynnika tarcia statycznego. >>
C-8 Moment siły - równowaga sił. Wyznaczenie momentów sił lewo i prawoskrętnych. >>