Klasy mierników na pracowni dydaktycznej KFS

Tabela: Klasy mierników na pracowni dydaktycznej KFS
Typ miernikaKlasa miernika Rezystancja wejsciowa
V 530 Pomiar U: DC - 0,05
V 534 Pomiar U: DC - 0,05
V 540 Pomiar U: DC - 0,05 Pomiar U: 10 MΩ
V 541 Pomiar U: DC - 0,05; AC - 0,05 Pomiar U: 10 MΩ
V 562 Pomiar U: DC - 0,5; AC - 1; I: DC - 0,5; AC - 1 Pomiar U: 10 MΩ
DT 890 G Pomiar U: DC - 0,5; AC - 1; I: DC - 0,8; AC - 2; R: 0,8
UT 801 Pomiar U: DC - 0,5; AC - 1; I: DC - 0,8; AC - 1; R: 0,8; C: 4 Pomiar U: 10 MΩ
UT 803 Pomiar U: DC - 0,3; AC - 1; I: DC - 0,8; AC - 1; R: 0,5; C: 2 Pomiar U: 10 MΩ
UT 70 A Pomiar U: DC - 0,8; AC - 2; I: DC - 1,2; AC - 1; R: 1,0; C: 2,5; L: 2 Pomiar U: 10 MΩ
V 628 W Pomiar U: DC - 0,1
V 628 A Pomiar I: DC - 0,1
MY 6243 Pomiar C: 1 dla zakresów nF, 2 dla zakresów μF
R-200 Pomiar R: 1