Materiały do ćwiczeń w pracowni elektrotechniki Katedry Fizyki Stosowanej

Regulamin obowiązujący w pracowni dydaktycznej elektrotechniki KFS PL (plik pdf) >>

Analiza niepewności pomiaru (plik pdf) >>

Metoda Najmniejszych Kwadratów (arkusz Excela - format xls) >>

Klasy mierników na pracowni dydaktycznej KFS >>

Tabela: Wykaz ćwiczeń w pracowni elektrotechniki Katedry Fizyki Stosowanej
Nr ćwiczenia Temat ćwiczenia
1 Łączenie i pomiar oporów. >>
2 Łączenie i pomiar pojemności. >>
3a Sprawdzanie I prawa Kirchhoffa. >>
3b Sprawdzanie II prawa Kirchhoffa. >>
4a Badanie odbiornika liniowego. >>
4b Badanie odbiornika nieliniowego. >>
5 Pomiar siły elektromotorycznej i oporu wewnętrznego źródła napięcia. >>
6 Wyznaczanie temperatury rozgrzanego rezystora z przyrostu jego rezystancji. >>
7 Pomiary w układzie szeregowym RLC. >>
8 Badanie prostowników niesterowanych. >>
9 Pomiary oscyloskopowe przekładni transformatorów jednofazowych. >>
10 Wyznaczanie charakterystyki diod półprzewodnikowych. >>
11 Badanie stabilizatorów napięcia. >>
12 Elektroliza - wyznaczanie równoważników elektrochemicznych metali, stałej Faradaya i ładunku elementarnego. >>
13 Wyznaczenie elementów L C metodą rezonansu. >>
14 Wyznaczanie oporu elektrycznego metodą mostka Wheatstone'a. >>
15 Badanie przekaźników elektromagnetycznych. >>